75 år sedan Hiroshima: FSD:s Karlsson uppmanar städer att stöda kärnvapenförbud

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater FSD:s ordförande Anette Karlsson har idag lämnat in en motion om att Borgå stad ska ansluta sig till städernas appell till stöd för kärnvapenförbud, som den internationella kampanjen mot kärnvapen ICAN koordinerar.

– Det är beklagligt att Finland inte ännu undertecknat FN-konventionen om kärnvapenförbud. Jag vill uppmuntra alla städer och kommuner att ta ställning för en kärnvapenfri framtid. Det är ett konkret sätt att hedra minnet av offren för atombomben över Hiroshima och Nagasaki för 75 år sedan, säger Anette Karlsson (sdp), ordförande för FSD och fullmäktigeledamot i Borgå.

ICAN-kampanjen tilldelades Nobels fredspris 2017 efter att kampanjen resulterade i FN-konventionen om totalförbud av kärnvapen. Mera information om ICANs kampanj och städernas appell https://cities.icanw.org