Anette Karlsson: Kvalitativ småbarnsfostran bär frukt i framtiden

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters viceordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen backar i sina planer att höja dagvårdsavgifterna.

Forskningen har klart visat vilken positiv inverkan kvalitativ småbarnsfostran har, speciellt för de barn som har mest behov av stöd. Och nu har näringslivet också kommit till insikten att dagisavgifter kan vara ett hinder att ta emot jobb, speciellt för kvinnor.

Det är mer sällan jag är ense med EK, men nu hoppas jag verkligen att regeringen går i EK:s ledband, och inte genomför höjningarna av dagvårdsavgifterna, utan istället sänker dem. Nu ser det ut som regeringen vill finansiera sänkningen av arvsskatten för de rika med höjningar av dagvårdsavgifter. Det är inte klok eller långsiktig politik.

SFP: s Mikaela Nylander tar upp ett angeläget ärende i behovet att förnya föräldraledigheterna och göra delar av småbarnspedagogiken avgiftsfri. Det är frågor där jag hoppas SFP vill göra gemensam sak med SDP.

När det gäller familjeledigheterna finns det flera förslag, bland annat SDP:s från 2014 och FFC:s från förra våren, som delar föräldraledigheterna mer jämt mellan föräldrarna, men samtidigt ger familjerna större flexibilitet i hur och när de tar ut ledigheterna.

I SDP:s familjepolitiskt framtidsprogram finns många olika initiativ för ett mer barnvänligt samhälle, som jag hoppas får SFP:s stöd i riksdagen och kommunerna.