Anette Karlsson: Mer undervisning i svenska och extra poäng för studentsvenskan

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson hoppas att regeringen snabbt förbättrar möjligheterna för unga att lära sig svenska.

– Unga som kan svenska har flera möjligheter att få jobb. Sverige är en av Finlands viktigaste handelsparter. Kunskaper i svenska öppnar nya möjligheter inom hela Norden. Det svenska språket fungerar också som en nyckel till vår gemensamma kultur och historia.

Speciellt viktigt anser Karlsson vara att uppmuntra unga i att skriva svenskan i studentskrivningarna.

– Man kunde uppmuntra unga att skriva svenska i studentexamen till exempel genom att ge extra poäng i intagningen till högskola om man skrivit det andra inhemska språket i studentexamen, säger Karlsson.

Karlsson är glad att undervisningen i svenska börjar i ett tidigare skede, men vill öka mängden lärotimmar i högstadiet. Samtidigt borde man se över hur man undervisar svenska, med mera fokus på konkreta situationer.

– Ju mera man använder språket, desto bättre lär man sig. Därför skulle det vara viktigt att det finns mera tid för undervisningen, säger Karlsson.