Anette Karlsson: Minska inte vårdpersonalen inom äldreomsorgen

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson är orolig över regeringens planer att minska dimensioneringen av vårdare inom äldreomsorgen. Redan nu är dimensioneringen lägre och vårdarna mer belastade i Finland än i övriga nordiska länder. Som slutresultat har antalet av vårdare som överväger att sluta i sitt arbete ökat under de senaste tio åren.

–  Att ha endast en person i kvällsjobb med t.ex. 20 svårt sjuka åldringar är ju livsfarligt. Hur skall en person hinna mata, tvätta och vända, för att inte tala om att ännu hinna lyfta en person som fallit, ensam? Regeringen gör det omöjligt för vårdpersonalen inom äldreomsorgen att sköta sitt jobb väl.

Därtill har regeringen beslutit att slopa systemet, där en äldre person har en ansvarig vårdare, som har koll på helhetssituationen. Detta kommer att drabba allra värst de personer, som inte har nära släktingar som ser efter deras rättigheter. Förutom allt detta håller regeringen fortfarande fast vid beslutet om att över 75-åriga personer med funktionshinder inte längre får tjänster enligt lagen om handikappservice.

– Förstår regeringen inte att funktionshinder inte försvinner när en person fyller 75 år? Tvärtom, nedsatt funktion och allt mer sjukdomar framkommer hos alla människor, då de blir äldre. Dessa människor har byggt vårt välfärdsamhälle, vi bör ta hand om dem – inte straffa dem.

Regeringens politik är obegriplig. Samtidigt som regeringen straffar våra seniorer, har de nog råd att ge skattelättnader till de förmögna. Nu är det dags för Sipilä, Orpo och Soini att ställa sina prioriteringarna i ordning och sluta komma fram med dessa vansinniga förslag.