Anette Karlsson: När tar kompiskapitalismen slut?

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson är nöjd med att oppositionens och olika organisationers långsiktiga arbete ger resultat, då regeringen backade i sina planer att höja dagvårdsavgifterna. Tyvärr har regeringens politik gällande småbarnsfostran överlag, bl.a. beslutet att slopa den subjektiva dagvårdsrätten och bilda större dagvårdsgrupper, varit kortsiktig och skadlig.
– Kvalitativ småbarnsfostran som alla har tillgång till är ett av de bästa sätten att förhindra att utbildning och fattigdom går i arv, att minska inkomstklyftorna och att öka invånarnas välfärd.

Att minska inkomstklyftorna och motarbeta fattigdom är inte på denna regerings agenda, eftersom 2017 års budget förutom frysning av indexbundna förmåner dessutom innehåller nedskärningar i flera socialbidrag och barnbidraget. Regeringen tycks inte ha ett hum om hur stor betydelse varje euro har i låginkomsttagarnas vardag.
– Regeringens nödvändighetsretorik är obegriplig. Samtidigt som man förklarar nedskärningar som berör barnfamiljer och låginkomsttagare med nödvändighet finns det ändå råd i budgeten att sänka skatterna i bl.a. miljonarv. Regeringen har inte sina prioriteter i ordning. När tar denna regerings ”kompiskapitalism” slut och när börjar Finlands bästa prioriteras?