Anette Karlsson: När välfärdsstaten ska förnyas och förbättras, är det viktigt att forskning och vetenskap får en större roll i beslutsfattandet.

Aktuellt

Bästa vänner, kamrater

Det är roligt att se er, även om bara via datorskärmen. Jag hade sett fram emot att träffa er alla i Vanda, men tyvärr var det, liksom mycket annat också i år, inte möjligt. Inget är som förr, den gamla vardagen kommer knappast heller tillbaka. Vi lever i en ny tid, med nya utmaningar men också möjligheter. Digitaliseringen har tagit enorma framsteg under det gångna året. Trots fysisk distansering kan vi mötas och hålla kontakt med nära och kära via digitala verktyg. Vi kan se och höra varandra, även om vi inte kan krama om varandra. Dessa nya verktyg har också möjliggjort att SDP:s och FSD:s verksamhet inte stannat upp, utan verksamheten har tagit nya former.

 

Bästa kamrater

 

Folket litar på våra ledare, framförallt på vår statsminister Sanna Marin som har lett oss i dessa utmanande tider. Under denna exceptionella period har Finland lyckats skydda många fler liv än man skulle ha gjort ifall agerande skulle ha sett annorlunda ut. 

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har stakat ut vägen ur krisen. Regeringen har hört människornas, arbetstagarnas och näringslivets oro och beslutat om stödpaket som hjälper både kommuner och företag, men också enskilda individer att klara krisen och återhämta sig från den.

Tyvärr kommer många att ha det tufft ännu en tid, det gäller  framförallt kultursektorn, evenemangsindustrin och restaurangbranschen. Även om det inte ofta talas om det, har kultur en viktig roll i främjandet av människors välfärd. Därför är det viktigt att vi lyckas att stödja kultursektorn tillbaka på fötterna igen när krisen är över och vi igen kan mötas på konserter, teaterföreställningar och andra stora tillställningar.

 

Bästa vänner

 

En stor del av dagspolitiken har, med god orsak, blivit i skymundan på grund av krisen. Det finns ändå orsak att lyfta fram det goda arbete som vår regering har gjort på andra fronter. 

 

Regeringen Marin satsar på människan:  

 

Dagisavgifterna sjunker och alla barn har igen lika rätt till dagis på heltid och mera stöd riktas till barn i tidig skede av dagis- och skolstigen. Läroplikten höjs till 18 års ålder på ett sätt där man garanterar att ingen ung faller utanför. Därtill har regeringen höjt de lägsta pensionerna och genomfört en bindande vårdarkvot i äldreomsorgen.

 

Social- och hälsovårdsreformen framskrider på ett hållbart sätt. I reformen är fokuset på att minska hälsoskillnaderna och förbättra tillgången till vårdtjänster. Det var också fint att regeringen förbättrade sin proposition efter remissrundan på ett sätt som bl.a. på ett bättre sätt tar i beaktande tvåspråkiga välfärdsområdena behov. 

 

Dessutom kommer avgifterna inom hälsovården att sjunka; man slår samman de så kallade taken på ett sätt som förbättrar deras situation som har det allra värst, besöken hos sjukskötare kommer att bli avgiftsfria likaså poliklinik besöken för under 18-åringar.

 

Alla dessa var målsättningar som vi socialdemokrater pratade om under riksdagsvalet 2019. Folket ville se en förändring och gav oss sitt förtroende. Nu är det vår tur att vara förtroendet värda. Och kamrater, oberoende av dessa utmanande tider är vi på god väg att bygga en bättre morgondag för alla.

 

När välfärdsstaten ska förnyas och förbättras, är det viktigt att forskning och vetenskap får en större roll i beslutsfattandet. I en kultur där fakta och kunskap värderas kan utveckligen ske på ett smart och hållbart sätt. Tyvärr har målsättningen att ändra diskussionskulturen tagit baksteg, då oppositionen har förvrängt regeringens uttalanden och agerande.

 

Ingen av oss kunde förutse pandemin och inte heller vilka alla åtgärder vi måste ta för att vinna det osynliga hotet. Beslut fattas enligt den bästa kunskap och information man har just då. Jag vågar påstå att Finland och vår regering har lyckats mycket bra i en svår situation. Oppositionen har inte alltid gjort lika väl ifrån sig. Man skulle önska, att oppositionen i ett civiliserat land i en kris skulle fokusera på att i god tro påpeka brister och komma med konstruktiva förslag. Falska påståenden och populistiska utspel löser inte krisen.

 

Bästa kamrater

 

Efter coronakrisen behövs människor som är redo att leda kommunerna mot ljusare tider. Människor som beaktar både invånarna och kommunanställda. Utan dem finns ingen kommun. Och kamrater, det är vi som har de rätta verktygen, den rätta politiken och starka viljan att bygga en bättre hemkommun för alla – på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. 

 

Tack vare vår kunniga och populära statsminister samt den goda politiken som regeringen gjort har vi vind i seglen. Kamrater, nu måste vi kämpa på – hitta nya metoder att föra öppen dialog med kommuninvånarna, att möta människor på nya plan och att uppmuntra folk att ge sin röst åt oss – för en röst åt oss är en röst för framtiden. Kommunerna behöver socialdemokrater och vi, vi är redo att bära ansvaret, att jobba för våra kommuninvånare.

 

Kamrater, nu trampar vi pedalen i botten och i april kör vi över mållinjen som segrare. Tillsammans.

 

Härmed konstaterar jag kongressen är öppnad.

(Talet är FSD:s ordförande Anette Karlssons öppningstal på FSD:s kongress 2020)