Anette Karlsson: Nedskärningarna i barnbidraget ökar fattigdomsrisken

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokaters viceordförande Anette Karlsson fördömer regeringen Sipiläs beslut om att göra nedskärningar i barnbidraget.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har centrala inkomstöverföringarna till familjer, såsom barnbidrag, förädrapenning och hemvårdsstöd blivit efter den allmänna köpkraften. Trenden kommer att forsätta på grund av regeringens beslut.

Många barnfamiljer måste räkna varenda en euro. En liten minskning i familjens inkomster påverkar vardagen negativt, då man har mycket utgifter. Speciellt nu på vintern måste föräldrarna köpa vinterhalare, mössor, regnkläder, vinterstövlar, värmedräkter och mycket till.

På långsikt kommer barnfamiljers köpkraft att minska då barnbidraget inte längre är indexbundet. Nedskärningen kommer att göra fler familjer beroende av utkomststöd. Då stösta delen av familjens inkomster består av sociala bidrag, är fattigdomsrisken hög.

 

Anette Karlsson är vice ordförande för Finlands svenska socialdemokrater

 

I SDP:s skuggbudget för 2017 skulle man inte sänka  barnbidraget. Den 20 november är barnens rättigheters dag. FN:s konvention om barnets rättigheter firar 25 år i Finland.