Antti Rinne: – En hederssak för mig att främja det svenska språket!

Aktuellt

SDP:s partiordförande Antti Rinne inledde den allmänpolitiska debatten på Finlands Svenska Socialdemokraters (FSD) 105:e kongress som i år ordnas i Borgå. Rinne inledde med att betona hur viktigt det är att vi tar klimathoten på allvar.

– Under de senaste veckorna har vi i Finland och runt om i världen talat om klimatförändringen. Forskare, medborgarsamhället och många politiker har uttryckt sin djupa, gemensamma oro över vår planets och hela mänsklighetens framtid. Lösningarnas tid är inte nästa valperiod, inte nästa år och inte i morgon. Vi måste lösa frågan nu, menade Rinne.

– Det här säger jag inte bara som ordförande för SDP. Jag säger det också som far till fyra döttrar och som morfar till tre små barn. Då mina barnbarn är vuxna vill jag hellre svara på frågan hur lyckades ni lösa utmaningarna, än på frågan varför gjorde ni ingenting. Vi beslutsfattare måste svara på någondera frågan och mitt val är klart.

I talet lyfte Rinne även fram att finländarna om ett halvår har två alternativ i det kommande riksdagsvalet.

– Det ena alternativet är att stärka och förnya välfärdssamhället så, att alla hålls med. Förnyelse som är tryggare än att stå stilla. En välfärdsstat där alla har möjligheter att lyckas och kan nå framgång – inte bara dom redan har det bra. Det är alternativet som socialdemokraterna erbjuder – SDP:s framtidsvision Finland2030 grundar sig på hållbar utveckling för människor, miljö och ekonomi. Det andra alternativet är egentligen inget alternativ. Det är en uppföljare till den nuvarande regeringen, där utbildningen drabbas av nedskärningar, arbetslösa straffas för sin arbetslöshet, nedskärningar gör studerandes, barnfamiljers och pensionärers vardag svårare och man tar mera skuld så att de rika kan få skattesänkningar, säger Rinne.

Rinne slog även ett slag för Finlands tvåspråkighet.

– Som ordförande för Finlands största tvåspråkiga parti är det en hederssak för mig att främja det svenska språket, precis som andra partiordförande gjort före mig. Men inget parti kan ensam värna om svenskan och de språkliga rättigheterna, utan det behövs samarbete mellan partierna. Jag anser dessutom att det hör till allmänbildningen att lära sig båda nationalspråken. Och det är inte bara min privata åsikt, utan SDP:s partikongresser har fastställt att undervisningen i de båda nationalspråken är befogad och att partiet vill stärka kunnandet i nationalspråken, påpekade Rinne.

Avslutningsvis tog Antti Rinne även upp Vasa centralsjukhus och kampen för fulljour.

– Många av er har kämpat för Vasa centralsjukhus. Omröstningen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott var en besvikelse, men vi ger inte upp!
Jag har sagt det förut och jag säger det på nytt: SDP har jobbat för omfattande jour i Vasa och fortsätter tills det är faktum!