Beklämmande att grundläggande rättigheter fått ge vika för regeringens maktpolitik

Aktuellt

Behandlingen av jourreformen visar klart och tydligt att SDP är garanten för det svenska i Finland. SDP var det enda stora partiet som försvarade de språkliga rättigheterna och Vasa centralsjukhus rätt att få fulljoursstatus, konstaterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock.

Det är beklämmande att grundläggande rättigheter och en grundlig beredning har fått ge vika för regeringens maktpolitik.

Det förvånar inte att Centern och Sannfinländarna inte ömmar för de språkliga rättigheterna, men det är sorgligt att inte ens Samlingspartiet ville försäkra sig om förslagets grundlagsenlighet.

Förslaget var visserligen framlagt som en budgetproposition, men när de ekonomiska konsekvenserna år 2017 är ringa, finns det inget godtagbart skäl att inte tillåta en grundlig behandling och konsekvensbedömning. Speciellt som reformen är starkt kopplad till sote-reformen, som behandlas i riksdagen först nästa år.

 

Bakgrund:

Regeringspartierna har igår och idag drivit vidare jourreformen. Först fick regeringen på måndag en knapp majoritet (8-7) i social- och hälsovårdsutskottet för att Vasa centralsjukhus inte ska få fulljoursstatus. Sedan fördes saken direkt till behandling i riksdagens plenum, där oppositionen förlorade omröstningen om att bordlägga ärendet till februari med rösterna 61-44. I dag, på tisdag morgon, röstade riksdagen om att höra grundlagsutskottet om huruvida social- och hälsovårdsutskottets förslag fyller de krav grundlagsutskottet ställde i sitt utlåtande förra veckan. Oppositionen förlorade 94-65.

SDP:s avvikande åsikt i social- och hälsovårdsutskottet fick stöd av de gröna och kd. Läs här