Den 31.8 sista dagen för att nominera riksdagskandidater

Aktuellt

FSD:s styrelse har på sitt möte 12.8.2018 beslutat förlänga nomineringstiden för kandidater i riksdagsvalet 2019 till fredagen den 31 augusti 2018. Ifall fler kandidater nomineras än FSD kan ställa upp ordnas medlemsomröstning i respektive valkrets. Målsättningen är att fastställa FSD:s kandidater i riksdagsvalet på distriktskongressen den 3–4 november 2018 i Borgå.

Undertecknad nomineringsblankett bör returneras före fredagen den 31 augusti kl. 16.00 till FSD:s kansli i Helsingfors (Broholmsgatan 18-20 C, 00350 Helsingfors).

Nomineringsrätt har partiavdelningar och valmansföreningar med minst fem i valkretsen röstberättigade partimedlemmar. Nomineras kan partimedlem som har betalat sin medlemsavgift, är befriad från medlemsavgift eller är frimedlem och som är valbar i valkretsen.

Redan nominerade är Maarit Feldt-Ranta och Anette Karlsson i Nylands valkrets samt Viktor Kock i Vasa valkrets.

Ytterligare information:

Verksamhetsledare Hildur Boldt, hildur.boldt@sdp.fi, 0400 327762