Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i FSD:s kongress

Aktuellt

Inkommande veckoslut (26-27.10) samlas Finlands Svenska Socialdemokrater till kongress på Lärkkulla i Karis, Raseborg. Kongressen inleds lördagen 26.10 kl.10:00. I samband med kongressen blir det 120-årsjubileum.

Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP) inleder den allmänpolitiska debatten på FSD:s kongress.

På söndagen ordnas ett 120-årsjubileumsseminarium med rubriken ” Stolt men inte nöjd – hur den nordiska modellen kan bygga en hållbar framtid”. I debatten deltar Matias Kaihovirta, Rebecca Åkers, Johan Kvarnström och Hans Ekström.

Kongressen präglas också av många viktiga personval. Bland annat skall FSD välja en ny ordförande, vice ordförande, distriktsstyrelse och distriktsfullmäktige för åren 2020-2021.

Förutom personvalen skall kongressen även ta ställning till 20 st. inkomna motioner. Motionerna handlar om bland annat beskattning av pensioner, vägnätet i Finland, kustbanan, fiskodlingar, sänkt moms på mensskydd och gratis identitetskort till alla finländska medborgare.

Här finns handlingarna till kongressen och programmet finns nedan.

Varmt välkommen på FSD:s 120-års jubileum!

Finlands Svenska Socialdemokraters 106:e ordinarie ­kongress

DETALJERAT PROGRAM

LÖRDAGEN 26.10

09.00-09.45 Anmälan och fullmaktsgranskning, kaffeservering

10.00 Kongressen öppnas

– välkomstmusik

– kallande av hedersmedlemmar

– tyst minut för att minnas de kamrater som lämnat oss

– kongressens konstituering

10.30 Hälsningsanföranden

11.15 Remissdebatten om det allmänpolitiska läget inleds av Europaminister Tytti Tuppurainen

13.00 LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder

14.00 Nomineringstiden går ut

14.05 Uttalande från kongressen

14.20 Nomineringarna fastställs

14.30 Remissdebatt om framställningar till kongressen

16.00 Utskottsarbete på kongressplatsen

19.00 120-årsjubileumsfest på Karis FBK

(Centralgatan 68, ingång från Högbergsgatan)

 

SÖNDAGEN 27.10

9.30 Personvalen

-val av ordförande, vice ordförande och distriktsstyrelse

-val av distriktsfullmäktige

-val av kandidater till partifullmäktige och partistyrelse

Ev. resterande hälsningar

Beslutsbehandling

11.30 Kaj Bärlund presenterar självbiografin ”Ge miljön en chans. En minister minns.”

12.00 LUNCH

13-15 120-årsjubileumsseminarium med rubriken ” Stolt men inte nöjd – hur den nordiska modellen kan bygga en hållbar framtid”.

I debatten deltar Matias Kaihovirta, Rebecca Åkers, Johan Kvarnström och Hans Ekström.15.00 Kongressarbetet fortsätter vid behov

16.00 Kongressen avslutas