Feldt-Ranta: FN behöver reformeras – Vetorätten ett hinder för världsfreden

Aktuellt

Det är dags att på allvar inse att vetorätten borde reformeras och en realistisk metod kunde vara att det i framtiden krävs minst två länder för att skrinlägga beslut i säkerhetsrådet, säger Feldt-Ranta. 

Vi vaknade till extra nyhetssändningar som informerade oss om att USA, Frankrike och Storbritannien hade bombat syriska mål. Vi befinner oss i ett allvarligt internationellt läge och det finns en risk att spänningarna mellan stormakterna växer ytterligare. Så inledde SDP:s viceordförande och FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta den allmänpolitiska debatten på de finlandssvenska socialdemokraternas fullmäktige i Helsingfors idag.

Det som händer i Syrien är mycket allvarligt och det berör oss alla. Om internationella lagar och fördrag inte följs, när miljoner  människor tvingas fly, när hundratusentals dödas och då internationella organisationer och konfliktlösningsmekanismer inte fungerar, då angår det oss alla. Feldt-Ranta påminde också om att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres varnade för en fullskalig militär eskalering.

Fredsprocesser, förbud av massförstörelsevapen och mänskliga rättigheter är alla enorma prestationer som har tagit både vår planet och mänskligheten långt. Men när vi ser vart världssamfundet har hamnat med länder som enbart driver sina egna intressen och inte är redo att söka gemensamma lösningar, och Förenta Nationerna och dess säkerhetsråd upprepade gånger inte lyckas nå enighet så är vi tvungna att ifrågasätta dess förmåga att fungera och lösa konflikter.

Världen behöver ett fungerande säkerhetsråd. Säkerhetsrådets uppgift att utreda hot och brott mot freden, upprätthålla freden i världen och att komma med lösningar hur oroligheter bäst dämpas verkar inte lyckas med de nuvarande mekanismerna. FN:s principer bör reformeras. Det är ohållbart att en enda medlemsstat, genom att lägga in sitt veto, kan förhindra fredsprocesser och således riskerar i värsta fall i hela världens undergång. Det är dags att på allvar inse att vetorätten borde reformeras och en realistisk metod kunde vara att det i framtiden krävs minst två länder för att skrinlägga beslut i säkerhetsrådet, avslutade Feldt-Ranta.