Feldt-Ranta: Vi är redo att axla ansvar för rättvisare, humanare och mera inkluderande Finland

Aktuellt

Riksdagsledamot, SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta höll festtalet på FSD Österbottens sommarfest i Närpes.

– Det är lätt att förstå att folk känner sig besvikna: regeringen har svikit många löften, gjort stora nedskärningar och riktat dem orättvist. Regeringen straffar arbetslösa för arbetslöshet, sjuka för sjukdomar och handikappade för handikapp. Regeringen har hånat det akademiska samfundet, bråkat med löntagarna och gått speciellt hårt an offentliga sektorns lågavlönade.

Feldt-Ranta noterade att det är många som tycker att det är tid för en förändring.

– Det är många som tycker att Socialdemokraterna är den förändring som nu behövs. Vi är redo att axla ansvar över en rättvisare, humanare och mera inkluderande Finland. Vi är stolta men inte nöjda. Stolta för det stöd vi får i mätningarna och som gör att vi är landets mest populära parti just nu, men vi är inte nöjda innan vi i valet får ett stöd som hjälper oss att rätta till orättvisor och framförallt att ta Finland vidare.

Vi socialdemokrater är den förändring och har beprövat kunnat visa på en mer internationell, human, solidarisk, jämlikare politik, där vi värnar om människan, kunskapssamhället och avtalssamhället. Det har varit och är vår stora styrka. Vår styrka är också att vi jobbar för hela Finland och på båda inhemska språken.