Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater: En ljusare framtid för alla

Landets borgerliga regering har drivit en politik som ökat samhällsklyftorna, sänkt utbildningsnivån och skapat oro på arbetsmarknaden. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) vill göra människors liv bättre och samhället starkare. Ett jämlikt och utbildat samhälle är tryggare och starkare. Det ger oss bättre möjligheter att möta framtidens utmaningar.

Regeringens massiva nedskärningar i utbildningen har drabbat bl.a. andra stadiets utbildning. Socialdemokraterna vill satsa på utbildningen. Den viktigaste reformen är att förlänga läroplikten så att alla unga i Finland får student- eller yrkesexamen.

FSD vill förnya familjeledigheterna så att alla föräldrar ges tillfälle att vara längre hemma med sina barn. Familjeledigheterna behöver bli mer flexibel så att de motsvarar familjernas mångfald och gör det lättare att kombinera jobb och ledighet. Nuvarande modell är stel och föråldrad.

Finländarna har upplevt fyra år av borgerligt styre som nedmonterat välfärden. Det råder kaos på arbetsmarknaden och stiltje på förnyelsefronten. Finlands Svenska Socialdemokrater jobbar hårt för att vinna väljarnas förtroende och vara med och leda Finland mot en ljusare framtid för oss alla!

Texten är en resolution från FSD:s kongress i Borgå 3.11.2018.