Finlands svenska socialdemokrater: Hållbar solidaritet i utrikespolitiken   

Aktuellt

Det internationella systemet under FN:s ledning är i en svår trovärdighetskris. Det senaste exemplet är situationen i Turkiet och Syrien. Finlands regering bör i enlighet med sitt program göra allt för att förstärka EUs roll i försvaret av det multilaterala samarbetet, värna om de mänskliga rättigheterna och arbeta för fredliga lösningar.