Finlands svenska socialdemokrater: I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek

Aktuellt

Regeringen Marins vårdreform handlar om att trygga en tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet i hela vårt land. Med reformen inrättas helt nya välfärdsområden som ska sörja för att vi alla får den vård och omsorg vi behöver, utan riskfyllda bolagiseringskrav. De 21 välfärdsområdena står även bättre rustade än våra cirka 300 kommuner i arbetet att stävja kostnadsutvecklingen och minska byråkratin.

Vården på svenska tryggas med en socialdemokratiskt ledd regering. Finlands svenska socialdemokrater är stolta över den nya finansieringsmodellen som bättre gynnar Svenskfinland och gör utjämningen rimligare mellan välfärdsområdena. Ett gott samarbete mellan de olika områdena kan också förbättra tillgången på social-, hälso- och sjukvårdstjänster på svenska.

Vårdreformens genomförande är dessutom viktigt för att nå regeringens sysselsättningsmål. Med en stark välfärd kan nämligen våra medmänniskor vara aktiva medborgare. Det i sin tur skapar framgångsrika företag och högre sysselsättning. De nya välfärdsområdena är i en nyckelroll i arbetet med att stärka välfärden. Vi socialdemokrater tar ansvar för helheten och säkerställer att vi alla får en vård enligt behov oberoende av tjockleken på plånboken.

(resolution från kongressen 25.10.2020)