Finlands Svenska Socialdemokrater: Nej till tvångslag

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater stöder Tehy och Super i deras målsättningar. FSD anser att vårdpersonalens situation ska lösas med trepartssamarbete, och önskar att parterna återgår till förhandlingsbordet så snabbt som möjligt.

Vårdpersonalen förtjänar förbättrade arbetsvillkor och löner. Det är viktigt både för personalens motivation och ork, samt för att säkerställa att branschen är lockande i framtiden. 

I trepartssamarbetet behövs breda lösningar för att åtgärda strukturella problem inom vårdbranschen och stödfunktionerna. Det behövs ett tydligt och kunnigt ledarskap, flexibla arbetsvillkor samt satsningar på välmående i arbetslivet.

FSD motsätter sig en tvångslag som begränsar strejkrätten och ökar personalens flykt från branschen. Strejkrätten är en grundläggande rättighet för arbetstagare i ett demokratiskt samhälle. Patientsäkerheten ska tryggas – med alla till buds stående medel, inte med en tvångslag.

Resolution antagen på FSD:s fullmäktigemöte den 9.4.2022 i Helsingfors.