Finlands svenska socialdemokrater: Vi väljer den gemensamma välfärden!

Aktuellt

Under coronakrisen har den nordiska välfärdsmodellen igen visat sin styrka. Regeringen har agerat kraftfullt för att hindra smittspridningen och för att trygga jobben och välfärden. Den offentliga vården och det sociala skyddsnätet har gett oss trygghet.

Satsningarna på forskning och utbildning har gett oss den kunniga och dedikerade personalen i vården, skolorna, myndigheter och i företag som snabbt anpassat verksamheten och sett till att samhället fungerar trots pandemin. Det som dock blivit helt uppenbart är att problemet med den låga lönenivån inom vårdbranschen måste lösas och för att kunna säkra personal i framtiden. Att genom solidarisk lönepolitik minska skillnaderna mellan könen borde även stärka vårdbranschens anställda.

Speciellt i svåra tider spelar det roll vilka värderingar som styr beslutsfattandet. Den nordiska välfärdsmodellen har skapat tillit som gjort samhället starkare och hjälpt oss hantera kriser tillsammans.

Det gäller i regeringen och det gäller i kommunerna. För Finlands svenska socialdemokrater är den röda tråden i all politik socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Socialdemokraterna väljer människan framom marknaden. Vi väljer långsiktiga investeringar framom kortsiktiga inbesparingar. Vi väljer sakkunskap och ansvar framom populism. Vi väljer den gemensamma välfärden.

(resolution från kongressen 24.10.2020)