Pressmeddelande: Finlands Svenska Socialdemokraters (FSD) styrelse uttrycker sitt starka stöd för att Jutta Urpilainen utnämns till SDP:s kandidat i presidentvalet 2024

Aktuellt

Finland behöver en president som kan bygga förtroende och samla hela folket. Finland vinner på att ha en president som är internationellt respekterad och kunnig.

På grund av det internationella säkerhetsläget är det viktigt att Finland bedriver en egen aktiv humanistisk utrikespolitik i det nordiska samarbetet, inom EU och globalt. Världsutvecklingen förutsätter att Finland ökar sitt engagemang för att förstärka och uppdatera det regelbaserade multilaterala samarbetssystemet, att förverkliga FN:s agenda för en hållbar utveckling, med särskilt fokus på att stoppa klimatförändringen och bekämpa fattigdomen och övriga globala orättvisor. Jutta Urpilainen är rätt person att som president leda detta arbete.

FSD:s ordförande Dimitri Qvintus betonar betydelsen av en stark värdeledare i dessa tider: ”Finland behöver en president som är en trovärdig värdeledare, som främjar demokratin och mänskliga rättigheter, och som kan stärka det nordiska och internationella samarbetet. Jutta Urpilainen är en bra president för alla svenskspråkiga i Finland. Urpilainen är genuint tvåspråkig och har alltid försvarat svenskan i Finland.”

Urpilainens arbete som EU:s kommissionär för internationella partnerskap utgör en utmärkt grund för presidentens uppgifter. Genom sina tidigare uppdrag som SDP:s ordförande, minister och riksdagsledamot har hon också en bred kunskap om samhället.

Finlands Svenska Socialdemokrater känner väl till Jutta Urpilainens skicklighet att bygga samarbeten och nätverk. Finlands Svenska Socialdemokrater önskar att Jutta Urpilainen ställer sig till förfogande för att kandidera till att bli hela republikens president.


Kontakta FSD:s ordförande Dimitri Qvintus för mera information: 050 574 0956 / dimitri.qvintus@gmail.com