FSD: En rättvis och hållbar sysselsättningspolitik är möjlig

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder medborgarinitiativet om att upphäva lagen om den sk. aktivmodellen. Modellen är orättvis och bestraffar arbetslösa för något de inte alltid själva kan påverka. Den beaktar inte den arbetssökandes aktivitet, utan resultat avgör, konstaterar FSD:s styrelse.

Det behövs en snabb korrigering med bl.a. tillräckliga resurser för arbetskraftsmyndigheterna och en servicegaranti så att alla arbetslösa erbjuds relevanta tjänster.

Modellen utgår från den felaktiga bilden att arbetslösa inte vill söka eller ta emot jobb. Det verkliga problemet är att det inte finns lediga jobb samt svårigheter att matcha de som finns med arbetssökande. Lösningen är inte mera tvång, straff och byråkrati. Staten ska sporra till aktivt arbetssökande och kompetensutveckling. Det sker bäst genom stöd, uppmuntran och individuella lösningar som är anpassade till den arbetslösas situation.

Beakta danska modellen som helhet

Regeringen hänvisar gärna till den danska modellen som ställer aktivitetskrav på arbetslösa. Regeringen förbiser den danska modellens andra sida: avsevärt högre arbetslöshetsunderstöd samt mycket snabbare, mer omfattande och personligt stöd för att hjälpa de arbetslösa få jobb, utbildning eller rehabilitering. I Danmark har en handledare i snitt 12 arbetslösa att hjälpa, medan TE-centralens handledare har 166.

Vi kan lära oss mycket av den danska sysselsättningspolitiken, men då ska vi se till helheten och se hur det kunde anpassas till finska förhållanden.

Offentliga investeringar ger tillväxt och jobb

Regeringens sysselsättningspolitik är missriktad. Regeringen borde sätta krut på de verkliga problemen: att det inte finns tillräckligt med jobb och att en del arbetslösa saknar relevant kompetens eller diskrimineras på arbetsmarknaden.

I Sverige har Konjunkturinstitutet konstaterat att offentliga investeringar just nu ger mest positiv effekt för jobb och tillväxt. Ökade ekonomiska resurser till de med små inkomster är näst bäst.

Den rödgröna regeringen i Sverige har satsat på infrastruktur och bostadsbyggande.  Fler har anställts inom välfärden, skolan och polisen. Trygghet för pensionärer, barnfamiljer och studerande har ökats. Den svenska ekonomin blomstrar och statsfinanserna visar ett överskott. Kontrasten till den finska regeringens politik och resultat är slående.

Rättvist alternativ

Socialdemokraterna i Finland har i sina budgetalternativ föreslagit en hållbar tillväxt- och sysselsättningspolitik. Den bygger på bland annat offentliga investeringar i infrastruktur samt forskning och utbildning, inte på ökad byråkrati. Konkreta exempel för att höja sysselsättningen är möjligheten att använda arbetslöshetsunderstödet som en aktiv lönesedel, en jämlikare och flexiblare fördelning av familjeledigheterna samt en avgiftsfri småbarnspedagogik. En reform som gör andra stadiets utbildning avgiftsfri ingår också i socialdemokraternas alternativ. En rättvis och hållbar sysselsättningspolitik är möjlig.

 

Uttalande från FSD:s styrelse.