FSD: Finland behöver medmänsklighet och framtidsinvesteringar

Aktuellt

I riksdagsvalet väljer finländarna politikens inriktning för 2020-talet. Valet står mellan en fortsättning på den nuvarande politiken och ett mer medmänskligt, jämlikt och rättvist tvåspråkigt Finland.

En av de största utmaningarna är att skapa framtidstro och hopp om en ljusare morgondag. Det betyder bland annat en högklassig utbildning, den bästa vården, ett rättvist arbetsliv och en ansvarsfull klimat- och miljöpolitik.

Det behövs en vårdreform som sätter människans behov i centrum och som utvecklar offentlig vård på svenska istället för att splittra den. För att säkerställa service på svenska behövs ett stort parti som försvarar tvåspråkigheten i regeringen. Det partiet är SDP. Finlandssvenskarna har rätt till den bästa vården på sitt eget modersmål. Därför ska Vasa centralsjukhus ha omfattande jour.

Bildning och jämlikhet är grunden för en välmående befolkning och ett framgångsrikt, fredligt och demokratiskt samhälle. Vi måste investera i utbildning, allt från småbarnspedagogik till högskolor och vuxenutbildning. Andra stadiets utbildning ska göras avgiftsfri. Fattigdomen och samhällsklyftorna måste minska. Finland kan som en nordisk välfärdsstat visa vägen för EU samt genom EU stöda ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Finland och Europa står vid ett vägval. Socialdemokraterna väljer framtidsinvesteringar och välfärd framom skattelättnader för de rikaste. Vi väljer avtalssamhället och skäliga arbetsvillkor framom diktat på arbetsmarknaden. Vi väljer mänskliga och språkliga rättigheter framom förakt för grundlag och sakkunniga. I riksdagsvalet den 14 april och i EU-valet 26 maj får folket välja.