FSD: Finland bör gå med i avtalet om globalt förbud av kärnvapen

Aktuellt

Finlands engagemang i centrala globala säkerhetsfrågor är missriktat. Finlands svenska socialdemokrater välkomnar SDP:s krav på att Finland undertecknar avtalet om ett globalt förbud av kärnvapen. Vi kan inte acceptera en kärnvapenarsenal som kan göra jorden obeboelig flera gånger om.

De fem ursprungliga kärnvapenstaterna förband sig 1970 till nedrustning med målet att avskaffa kärnvapen. Det är nu dags att ta nästa steg och förbjuda kärnvapen, precis som kemiska och biologiska vapen redan förbjudits.

Argumentet att det nya förbudsavtalet skulle försvaga icke-spridningsavtalet av kärnvapen (NPT) håller inte. Samtliga länder som förhandlat fram och hittills skrivit under det nya avtalet är med i NPT-avtalet. Det nya avtalet bör ses som ett komplement och inte ett alternativ till NPT-avtalet.

Finlands borgerliga regering gjorde ett misstag genom att ställa sig utanför avtalsprocessen, men det är inte för sent att göra en kursändring. Finlands regering bör omedelbart inleda förberedelser för att ansluta sig till avtalet om förbud av kärnvapen.

Texten ovan är en resolution godkänd på FSD:s kongress den 28.102017