FSD: Folks liv står på spel om det går fel – ta time out i vårdreformen, regeringen!

Aktuellt

Beredningen av landskaps- och vårdreformen under regeringen Sipilä har varit kaotisk. Processen har präglats av politisk kohandel, för stram tidtabell för beredningen, otillräckliga konsekvensanalyser och ovilja att ta till sig expertutlåtanden.

Regeringen Sipiläs första lagpaket om social- och hälsovårdsreformen stötte på problem vid grundlagsgranskningen på många punkter. Redan under beredningen påtalade experter och oppositionen de problem som fanns men regeringen valde att inte lyssna.

I den kommande beredningen lär regeringen ha avstått från bland annat tvångsbolagiseringen. Stora problem återstår. Regeringens kompromiss om kundsedlar inom den specialiserade vården kommer sannolikt att stöta på patrull. Kirurger och sjukvårdsdistriktens ledning har redan varnat för att kundsedlar inom den specialiserade vården skulle undergräva jourverksamheten.

Vi vill ha en reform som ökar jämlikheten och förbättrar både social- och hälsovården, samt tryggar obrutna vårdkedjor. Vi vill inte ha en reform som innebär en försämring av vården och en ökning av byråkratin. Det är dags att ta time out och återgå till en genuin parlamentarisk beredning där alla partier är med och där sakkunniga verkligen blir hörda. Riskerna och konsekvenserna av en ogenomtänkt och kaotisk reform är för stora. Folks liv står på spel om det går fel.

Texten ovan är en resolution från FSD:s kongress 29.10.2017 i Vasa.