FSD: Katalanernas framtid bör avgöras genom dialog, inte genom våld!

Aktuellt

Vi följer med stor oro med den tilltagande konfrontationen i Spanien och Katalonien.

I dagsläget är det absolut viktigaste att avbryta den pågående eskalationen av konflikten, att alla parter avstår från användning av våld och att förutsättningar skapas för en dialog och en fredlig lösning. EU bör främja en förhandlingslösning av dagens inflammerade läge. Finlands regering bör aktivt medverka för att få till stånd en fredlig lösning.

Texten ovan är en resolution godkänd på FSD:s kongress 29.10.2017 i Vasa.