FSD kräver översättning av THL-handbok – ”Fråga om patientsäkerhet”

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver i ett brev till ministern att social- och hälsovårdsministeriet översätter handboken Turvallinen lääkehoito (Säker läkemedelsbehandling) till svenska.

FSD efterlyser tillräckliga resurser för översättning av centrala rekommendationer inom social- och hälsovården till svenska.

– Det är en fråga om patientsäkerhet men också rättssäkerhet för personalen att centrala styrdokument och vårdrekommendationer finns översatta till svenska, säger FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

– Det borde vara självklart att den handbok som harmoniserar principerna för läkemedelsbehandling och definierar minimikraven i alla vårdenheter ska finnas på båda nationalspråken, säger Karlsson och hänvisar till justitieombudsmannens beslut från 2015 om att God medicinsk praxis bör översättas till svenska på försorg av det allmänna.

Ärendet väcktes i en motion till FSD:s kongress.