FSD kräver skärpta klimatmål och rättvis övergång till cirkulär ekonomi

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater kräver skärpta klimatmål och rättvis övergång till cirkulär ekonomi

Den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 1,5 grader. För att uppnå detta mål bör Finland vara kolneutralt år 2035 och därefter kolnegativt. Finlands svenska socialdemokraters kongress kräver att Finlands klimatmål måste bli mer ambitiösa och en ekologisk omställning med övergång till cirkulär ekonomi måste påskyndas.

Vi måste ta vårt ansvar och styra samhällsutvecklingen samt begränsa utsläppen. Genom demokratiskt deltagande, kloka köpval och goda vanor kan vi alla bidra till att minska utsläppen. Därmed kan vi styra företag och samhället till miljövänligare alternativ. Klimatsmarta val ska vara lätta att göra. En ren miljö gynnar alla.

Finland och de nordiska länderna har alla förutsättningar att vara föregångare när det gäller en rättvis omställning till cirkulär ekonomi och energisnåla lösningar. Finland har dessutom genom EU:s ordförandeskap 2019 sin chans att driva en god och ambitiös klimatpolitik. Ett långsiktigt politiskt samförstånd bör skapas kring klimatpolitiken.