FSD: Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters fullmäktige stöder regeringens stora stödpaket för att hantera coronakrisen. Det är ansvarsfull politik att regeringen i den akuta coronakrisen gör underskott för att vården och basservicen i kommunerna ska fungera, för att rädda jobb och trygga människors utkomst samt för att det ska finnas resurser för utveckling av vaccin mot viruset. En konkursvåg, förlängd arbetslöshet och brister i utbildning, vård och omsorg blir ännu dyrare både mänskligt och ekonomiskt.

Då samhället sakta och försiktigt börjar öppnas upp igen ska ekonomin stimuleras kraftigt så att tillväxten kommer igång, anser den expertarbetsgrupp som under Vesa Vihriäläs ledning sett på koronakrisens ekonomiska konsekvenser. Arbetsgruppen framhåller att stimulansen ska vara sådan att den ökar efterfrågan på kort sikt och stärker den ekonomiska produktiviteten på lång sikt. Hur den ekonomiska stimulansen riktas är både en praktisk fråga och ett värdeval.

FSD framhåller att det nya normala efter coronapandemin inte kan vara en återgång till ökande sociala klyftor och ekologiskt ohållbar konsumtion. Därför måste stimulansen riktas så att den är socialt rättvis och främjar en omställning till ett klimatneutralt samhälle. Regeringens framtidsinvesteringar i utbildning, välfärd och hållbar infrastruktur är nu viktigare än någonsin.

I coronakrisen är det unga som drabbats ekonomiskt hårdast eftersom många unga jobbar inom servicebranschen. Därför är det med tanke på framtiden viktigt att investera i förlängningen av läroplikten och andra stödåtgärder till unga och familjer så att vi inte skapar en ny generation utslagna.

När ekonomin återhämtat sig blir det dags att över tid balansera den offentliga ekonomin. Eftersom Finland förbundit sig till de globala målen om socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling kan den ekonomiska anpassningen inte innebära stora nedskärningar i utbildning, välfärden eller internationellt bistånd. Det drabbar alltid hårdast de mest utsatta människorna. Vi behöver istället förändra det ekonomiska system som idag skapar enorma och ogrundade skillnader i inkomst och förmögenhet, förstör klimatet och miljön, förtrycker arbetare och tillåter att de allra rikaste undviker skatt. En demokratisk styrning av ekonomin är en förutsättning för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i Finland och världen.

 

**
Coronakrisen har påverkat arbetslivet radikalt med snabb digitalisering och omfattande distansarbete. Många arbetsplatser och anställda har hittat nya sätt att jobba och göra saker. Distansarbete kan ge anställda mera flexibilitet och frihet i arbetet. Krisen har också visat oss vilka människor och jobb som verkligen är samhällsbärande. Vårt samhälle och vardag skulle inte fungera utan människor som utför jobb med låg lön där distansarbete inte är möjligt. De förtjänar alla en eloge, men framför allt skäliga arbetsvillkor och trygga anställningsförhållanden.

 

Coronakrisen har på ett handgripligt sätt gjort klart att dessa förbättringskrav på ett särskilt sätt gäller sjuk- och hälsovårdsåersonalen. FSD stöder tanken på att utforma ett mångårigt program för att förbättra vårdpersonalens ställning genom att rikta ett särskilt stöd till kommunerna för detta ändamål inom ramen för främjandet av jämlikhet på arbetsmarknaden.