FSD:s styrelse: Mer och tidigare språkundervisning

Aktuellt

På tisdagen 26.9 debatterade riksdagen det omstridda förslaget om regionala språkförsök. Försöket berör elever i årskurserna 5 och 6 som inte tagit del av undervisning i det andra inhemska språket tidigare. Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) beklagar att de här försöken genomförs och anser att de äventyrar jämlikheten mellan språken på sikt.

SDP:s partiordförande Antti Rinne betonade under tisdagen svenskans viktiga ställning i Finland. Rinne påpekade att vi ska vara stolta över att Finland är ett tvåspråkigt land.

Tvåspråkigheten gynnar oss och därför är det viktigt att främja svenskan i Finland. Istället för regeringens språkexperiment borde vi enligt Rinne utveckla språkundervisningen, se över när språkstudierna inleds och utvidga språkutbildningen.

Enligt FSD är det viktigt att svenskan finner ett brett stöd hos så många partier som möjligt, speciellt hos landets största partier, detta för att vi ska kunna bevara svenskans status. Likaså är ett starkt FSD inom det socialdemokratiska partiet i alla finlandssvenskars intresse.

Istället för dylika språkexperiment anser SDP att undervisningen i det andra inhemska språket borde inledas tidigare. Tillgängligheten till språkbad och språkduschar borde också bli bättre. Då SDP var i regeringen 2011–2015 beslutade den socialdemokratiska undervisningsministern Jukka Gustafsson om att tidigarelägga undervisningen i svenska med ett år och satsade på utbildningen av språkbadslärare.

Genom att redan i förskolan och daghem ta in undervisning i det andra inhemska språket skapas grunden för en bättre förståelse mellan de båda språkgrupperna. Vi måste bygga broar och på det sättet skapa en större förståelse mellan språkgrupperna.