FSD om jourreformen: Regeringen struntar i de språkliga rättigheterna

Aktuellt

Regeringen struntar i de grundlagstryggade språkliga rättigheterna och slår sönder fungerande tvåspråkig verksamhet, konstaterar Viktor Kock, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater FSD om regeringens förslag att Seinäjoki ska stå för den fullskaliga jouren dygnet runt för österbottningarna.

Vasa centralsjukhus är fullständigt tvåspråkigt och har i nuläget fullskalig jour dygnet runt. Vasa centralsjukhus måste behålla sin jourverksamhet om de språkliga rättigheterna ska tillgodoses.  

Enligt regeringens beslut ska den svenska servicen tryggas, men den skrivningen ger Kock inte mycket för. Hur tror regeringen att man kan trygga service på svenska i det enspråkigt finska Seinäjoki? undrar Kock. 

Tidigare reformer visar att man inte sådär bara flyttar personal eller bygger upp en tvåspråkig verksamhetskultur.