FSD om sote: Återgå till parlamentarisk beredning

Aktuellt

Då regeringens sote-reform och regeringen fallit ser Finlands svenska socialdemokrater ser en chans att återgå till en bred parlamentarisk beredning av sote-reformen där man lyssnar på sakkunniga.

– Regeringen Sipiläs första och största misstag var att frångå den parlamentariska beredningen av sote-reformen. Alla problem har sin upprinnelse i den nattliga kohandeln mellan Centern och Samlingspartiet som resulterade i en omöjlig ekvation, säger Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock.

– Nu borde man utgå från de ursprungliga målsättningarna för reformen dvs bättre och jämlikare tillgång till vård, fungerande vårdkedjor och samarbete mellan social- och hälsovården samt stävjad kostnadsökning. Det görs genom större självstyrande vårdområden som själva beslutar hur man bäst ordnar servicen för sin befolkning.

-Socialdemokraterna har konsekvent försvarat de språkliga rättigheterna i samband med sote-reformen. Nu finns en chans att bibehålla fungerande svenska servicestrukturer och trygga service på svenska bättre än i regeringens marknadsmodell.