FSD Österbotten: Avgiftsfri dagvård behövs

Aktuellt

Socialdemokraterna har gått in för att på sikt göra dagvården i Finland avgiftsfri. Vi är beredda att ta ansvar för att utveckla och förnya vårt samhälle. Dagvård ledd av professionella pedagoger är ett bra sätt att ge sina barn sociala färdigheter, en bra skolanpassning och helt enkelt en god start i livet.

 

I Österbotten kommer vi att börja ta de första stegen för att förverkliga denna långsiktiga målsättning. Under denna kommande mandatperioden kommer vi i varje stad och kommun där vi har representanter att grundligt gå igenom kostnaderna för dagvården och se hur vi på sikt kan utveckla en modell där målet är en avgiftsfri dagvård i Österbotten.

De dynamiska effekterna av en avgiftsfri dagvård är omfattande. Köpkraften hos barnfamiljerna skulle höjas. Jämställdheten skulle höjas genom att fler kvinnor snabbare skulle kunna återgå till arbetslivet. Österbotten skulle bli det mest lockande landskapet för alla barnfamiljer i Finland. Effekterna leder till ökade skatteintäkter för kommunerna i vår region.

Socialdemokraterna är beredda att fortsätta bygga ett samhälle som förbättrar människors liv.

Uttalandet är från FSD i Österbottens årsmöte den 25.2.2017.