FSD på Första maj: Hållbar utveckling i coronavirusets spår

Aktuellt

Då vi i år firar första maj gör vi det på distans och i undantagsförhållanden. Regeringen har varit handlingskraftig, men det råder osäkerhet om vad som komma skall. Vi vet så lite med säkerhet om viruset och pandemins förlopp.

I nuläget kan vi bara ana hur lång och kostsam coronapandemin kommer att bli, så väl mätt i liv och välmående, som i ekonomiska termer. Även om vem som helst kan bli sjuk i coronaviruset, så brukar epidemier och andra katastrofer oproportionerligt drabba de mest utsatta människorna och länderna. Därför är det avgörande vilka värderingar och visioner som styr de politiska valen under och efter den akuta krisen.

Det socialdemokratiska partiets framtidslinje och Marins regeringsprogram bygger på visionen om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, ett inkluderande och kunnigt Finland. Den visionen ska vi hålla fast vid.

Den sociala hållbarheten handlar om att minska fattigdomen och öka jämlikheten. Det innebär i praktiken att värna om vårt välfärdssamhälle och ett schysst arbetsliv med skäliga löner. Det ökar tilliten och stärker samhället.

Den ekologiska hållbarheten handlar om att i all verksamhet respektera naturens bärkraft. Finland har utmärkta förutsättningar att genomföra nödvändiga klimatomställningar på ett socialt hållbart sätt. Regeringens ambitiösa klimatpolitik ska inte ses som ett hinder för tillväxt utan tvärtom, klimatsmarta finländska företag har stor global tillväxtpotential.

Den ekonomiska hållbarheten innebär en politik för långsiktig ekonomisk tillväxt utan negativ inverkan på den sociala och ekologiska hållbarheten. Ekonomin ska tjäna människan, inte tvärtom. Därför är det ansvarsfull ekonomisk politik att staten nu gör stora underskott för att trygga utkomsten och jobben för de människor och företag som drabbats, samt trygga basservicen i kommunerna.

Vår nordiska välfärdsmodell lyckas kombinera jämlikhet och ekonomisk effektivitet och fortsätter vara grunden för Finlands framgång, en erkänd inspiration även för andra länder. Det är ingen slump att de nordiska länderna ofta toppar internationella jämförelser i bl.a. jämställdhet, hälsa, konkurrenskraft, lycka och social mobilitet.

Den nordiska modellen ger en flexibilitet som gjort att vi klarat oss i den globala konkurrensen. Modellen har visat sig stark även i den kris vi genomlever idag: alla får vård, arbetsmarknadsparterna har snabbt kommit överens om ändringar i bl.a. arbetslöshetsskyddet och regeringen hjälper människor, företag och kommuner att klara den ekonomiska chocken.

Den oundvikliga offentliga skuldsättningen under coronapandemin ska inte hindra oss från att genomföra regeringsprogrammets investeringar i utbildning, välfärd, social rättvisa och klimatneutralitet. Det stärker vårt samhälle på sikt, investeringarna är viktigare än någonsin. Historien kan lära oss att kortsiktiga nedskärningar lätt blir dyra på sikt.

 

Finlands svenska socialdemokrater FSD

Anette Karlsson, ordförande, Borgå

Jacob Storbjörk, vice ordförande, Jakobstad

Erica Helin, vice ordförande, Pargas