FSD: Skärgårdstrafiken ska få vara avgiftsfri

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters styrelse tar starkt avstånd från det planerade försöket att avgiftsbelägga förbindelsetrafiken i skärgården från april 2017 till slutet av 2018. Förbindelsefartygen ska ses som förlängningar av våra vägar och broar och således också i fortsättningen vara avgiftsfria.

Enligt kommunikationsministeriet är målet att trygga de grundläggande förutsättningarna för en livskraftig och utvecklingsduglig skärgård även i framtiden. Förhoppningen om att försöket skapar förutsättningar för trafik på marknadsvillkor i skärgården är befängd.

FSD:s styrelse undrar hur ministeriet egentligen tänker att man ska trygga livskraften i skärgården om man kräver 10 euro per vuxen för enkelresa med förbindelsefartyg och 35 euro för enkelresa med personbil. För privatpersoner som måste resa mycket innebär det trots den föreslagna mängdrabatten en kostnad på 3200 euro om året. Det kan knappast kallas rätt eller skäligt.

FSD vädjar till regeringen att dra tillbaka förslaget och tillsammans med skärgårdsborna hitta andra sätt att utveckla skärgårdstrafiken.