FSD: Skattepengar ska användas för vården, inte privata vinster!

Aktuellt

Syftet med social- och hälsovårdsreformen var att öka jämlikheten inom vården och att minska skillnaderna i vård och välmående. Regeringen har istället förvandlat denna avsikt till ett försök att förmedla makt och pengar till sina egna intressegrupper och skapa en kapitalistisk hälsovårdsmarknad.

Sipiläs regering bereder en lagstiftning som ska öppna upp den offentliga, skattefinansierade vården för privata företag. Regeringen vill samtidigt tvångsbolagisera den offentliga vården. I gengäld får invånarna mindre insyn och begränsad demokratisk kontroll över vården och hur våra skattepengar används. Det är oklart om regeringen ens försöker hindra att våra skattepengar slussas till skatteparadis.

I Sverige har de borgerliga partiernas motsvarande ”pengarna-följer-patienten-vårdreform” lett till skenande kostnader, större ojämlikhet i tillgången på vård och nästan tvåhundra miljoner euro i vinst årligen för de största vårdbolagen. Tillgången till vård har förbättrats i rika områden, medan glesbygd och fattiga stadsdelar blir utan eller får klart sämre service.

Finlands svenska socialdemokrater vill inte att Finland upprepar de svenska misstagen. Den offentligt finansierade vården ska förbli offentlig. Skattepengarna ska användas för den gemensamma vården och omsorgen, inte för privata vinster. Det är dags att återgå till en parlamentarisk beredning av vårdreformen. Det är bästa sättet att garantera att reformen blir hållbar.