FSD stöder Raseborgssjukhus: ”Sakargumenten talar för fortsatt samjour, inte förhastade beslut”

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater FSD stöder västnylänningarna i kampen för Raseborgs sjukhus och vädjar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att inte göra förhastade beslut om att lägga ner samjouren.

– HUS egen utredningsgrupp var enhälligt om att det bästa alternativet är att samjouren fortsätter, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) och påminner att samjouren möjliggör annan verksamhet vid sjukhuset som det inte finns kapacitet att sköta om i Lojo eller Jorv.

Sjukhuset är viktigt för hela regionen. Det är viktigt för människorna som bor i området, men också garnisonen i Dragsvik och hamnen i Hangö. Som genuint tvåspråkigt har Raseborgs sjukhus dessutom en roll i att trygga vård på eget språk och att utveckla svenskspråkiga termer och begrepp inom sjukvården.

– FSD har alltid jobbat för service på det egna språket och de tvåspråkiga sjukhusen, det gör vi också nu med sakargumenten på vår sida, säger FSD:s ordförande Anette Karlsson.

Med tanke på vårdreformen är det inte heller orsak att i HUS göra förhastade beslut som undergräver sjukhusets funktionsförmåga. Det kommande landskapet i Västnyland ska ges möjlighet att besluta om vården för sin befolkning, anser Karlsson och Kvarnström.