FSD: Stoppa vapenexporten till krigförande länder

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater kräver att det blir ett slut på den finska regeringens oansvariga hållning i vapenexporten.  Regeringen måste respektera det internationella vapenhandelsfördraget (ATT) som Finland varit med om att ta initiativ till och anslutit sig till.  Fördraget baserar sig på de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt och innehåller strikta bestämmelser om exportförbud. Även EU:s gemensamma ståndpunkt förbjuder vapenexport till krigförande länder.

Finlands regering har under de senaste åren beviljat exporttillstånd till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien, vilka deltar i kriget i Jemen. Patria strävar för närvarande efter ett avtal på flera hundra miljoner med Qatar, en auktoritär regim som är djupt inblandad i Mellanösternkonflikterna och misstänkt för terrorismkopplingar. Den kraftigt ökade vapenexporten till konfliktbenägna och odemokratiska länder är inte förenlig med Finlands utrikespolitiska mål – att främja fred och mänskliga rättigheter.

Texten ovan är en resolution godkänd på FSD:s kongress den 28.10.2017