FSD:s Anette Karlsson om Pisa-resultaten: ”Vi måste minska klyftorna”

Aktuellt

Finland är ett utbildningsland, men de ökade skillnaderna i inlärningsresultat oroar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson. Den nyaste Pisa-resultaten visar att betydelsen av familjens socioekonomiska ställning för inlärningsresultaten har ökat märkbar och skillnaderna i kunskap mellan flickor och pojkar är störst bland OECD-länderna.

 

–  I ett starkt samhälle har alla barn oberoende av bakgrund lika chanser lära sig och nå sin fulla potential. Inlärningsresultat och skolframgång ska vara ett resultat av elevens skolarbete och talang – inte föräldrarnas plånbok, utbildningsnivå eller ursprung, säger Anette Karlsson.

 

Finland har nått Pisa-framgång tack vare högt utbildade lärare, jämlik utbildning och tidiga insatser för elever som behöver stöd. Det ska vi hålla fast vid.

 

– Skolan och lärarna är viktiga. Men det är inte bara det som händer i skolan som avgör inlärningsresultaten, utan det omgivande samhället påverkar också. Därför är det viktigt med en inkluderande politik som minskar inkomstklyftorna, stöder barnfamiljerna, motverkar boendesegregation och ger alla en chans att känna sig delaktig i samhället, säger Karlsson.