FSD:s fullmäktige uppskjutet

Aktuellt

FSD:s styrelse har beslutat att skjuta upp fullmäktigemötet 2020 för att hindra spridning av coronaviruset.

Fullmäktigemötet var sammankallat till den artonde april. Styrelsen meddelar när mötet ordnas så fort det är möjligt.

FSD flyttar sin verksamhet (möten, utbildnignar) i den mån det är möjligt till nätet. Följ med FSD:s Facebook-sida för mera information.