FSDs fullmäktige: Välfärd också på svenska!

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater samlas denna gång i krigets skugga. Det internationella systemet är i kris och världens skyddslösa har blivit ännu mera skyddslösa. Världen är mogen för en kämpande humanism.

Finlands svenska socialdemokrater FSD kräver investeringar för framtiden som stärker jämlikhet, välfärd och tillväxt. Regeringen prioriterar skattelättnader för de rikaste medan barn, studerande, arbetslösa och pensionärer drabbas av nedskärningar. Detta är förödande.

Socialdemokraterna driver på reformer som skapar ett rättvist och hållbart samhälle. En välmående och utbildad befolkning är Finlands styrka. Vår befolknings potential måste tas tillvara. Därför behövs en politik som stärker jämställdheten och utbildningsnivån, minskar barnfattigdomen och ger alla barn en god start i livet.

SDP arbetar för en jämlik och flexibel familjeledighet, avgiftsfri småbarnspedagogik, förlängd läroplikt samt ett förenklat och förutsägbart socialskydd som sporrar till arbete. SDP:s nya socialskyddsmodell garanterar utkomst på skälig nivå och service enligt behov i olika livssituationer.

Den nuvarande regeringens genomgående arrogans som närmar sig maktmissbruk bör efter riksdagsvalet ersättas av en fungerande demokrati med respekt för parlamentarismen.

Regeringens lagförslag beaktar inte de särlösningar som behövs för att ordna vården på svenska. Det behövs ett samarbete mellan de tvåspråkiga landskapen för att trygga vården för personer med särskilda behov. Nuvarande vaga riktlinjer för vården har setts som en kränkning av grundlagen. Detta tyder på bristande respekt och insikt om situationens allvar. Det viktigaste är att säkra god och jämlik vård åt alla, inte att snabbt driva igenom en politisk lösning till vilket pris som helst. Riksdagen måste ges den tid det tar att behandla lagpaketen grundligt.

Texten är FSD:s resolution från FSD:s fullmäktigemöte 14.4.2018 i Helsingfors.