FSD:s hälsning till ramrian: Våga investera i framtiden!

Aktuellt

Resolution antagen vid FSD:s fullmäktige 2.4.2016 i Vanda.

Regeringen samlas till ramria nästa vecka. Då ska högerpartierna Centern, Samlingspartiet och Sannfinländarna göra upp om budgetramarna för de kommande åren. Enligt uppgift planeras det ytterligare nedskärningar för 400 miljoner euro.

 

Regeringen försöker på bekostnad av samhällets svagaste få fart på ekonomin. Det är en djupt orättvis men också en förödande politik, eftersom nedskärningarna leder till förlorade jobb och sämre köpkraft.

 

Det Finland behöver är investeringar i framtiden. Satsningar på bildning, forskning, innovation och investeringar i infrastruktur stärker vår konkurrenskraft i en tid med hög arbetslöshet. En aktiv sysselsättningspolitik, en effektiv integrationspolitik och kvalitativ småbarnsfostran samt utbildning hjälper vårt samhälle att ta vara på hela befolkningens begåvning.

 

Vi har alla möjligheter att bygga en ljus framtid tillsammans. Finlands Svenska Socialdemokrater tror att vi med en rättvis politik kan förbättra världen, det krävs arbete, tålamod och vilja!