FSD:s Karlsson: Nu ser vi regeringen Marins krafttag för en bättre äldrevård

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson gläder sig över att vårdardimensioneringen inom äldrevården äntligen skrivs i lag. Därtill är hon nöjd över att hemvårdarnas parkeringsmöjligheter förbättras och att en tjänst som äldreombudsman kommer att inrättas i år.

 

– Personaldimensioneringen inom dygnet runt vården har länge varit lägre i Finland än i övriga nordiska länder. Dessutom är våra vårdare mer belastade. Valvira har bland annat i fjol blivit tvungen att utreda 60 dödsfall inom äldrevården. Men äntligen har vi en regering som tar itu med dessa problem inom äldrevården och åtgärdar dem – ett åt gången, konstaterar Anette Karlsson.

 

Det behövs kvalitativa, mångsidiga och individuella tjänster för de äldre, tjänster som motsvarar dagens och framtidens behov.

 

– Det är bra att komma ihåg, att pensionärerna är viktiga stöttepelare i samhället. De bidrar till att upprätthålla Finlands nationalekonomi till exempel genom hobbyn, resor och genom att ta hand om sina barnbarn. I dagens Finland klarar allt fler äldre av att bo hemma ännu i över 80-års ålder. Men alla klarar sig ändå inte ensamma och vi måste ta hand om dem som inte gör det. Ett civiliserat samhälle tar hand om sina äldre – och snart kan Finland förhoppningsvis få ett godkänt betyg, kommenterar Karlsson.