FSD:s Karlsson: Social- och hälsovårdsreformen framskrider

Aktuellt

 

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson glädjs över att social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt plan. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar att år 2020 fördelas 70 miljoner euro till regionerna från programmet Framtidens social- och hälsocentral. I utlysningen 2020 prioriteras särskilt åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering.

 

– De lägst utbildade och de som har de lägsta inkomsterna är i allmänhet sjukare och dör yngre än högt utbildade personer med höga inkomster. Också de som är i arbetslivet är friskare än arbetslösa. De socioekonomiska hälsoskillnaderna är stora i Finland och åtgärder behövs. Nu känns det bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar lösningar och resurser för att förverkliga dem, kommenterar Anette Karlsson.

 

Under förra regeringsperiod, då nuvarande oppositionspartierna Samlingspartiet och Sannfinländarna var med i regeringen höjde man bland annat kundavgifterna inom social- och hälsovården. Beslutet har drabbat många låginkomsttagare, pensionärer och arbetslösa hårt. Därtill har mindre bemedlades möjligheter att komma till läkare försämrats på grund av högre avgifter och långa köer.

 

– Programmet för framtidens social- och hälsocentral är ett steg i rätt riktning. Till följande bör vi också se till att kundavgifterna är skäliga och till exempel göra besöken hos skötare avgiftsfria, visionerar Anette Karlsson.