FSD:s kongress i Vasa 28-29.10

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie kongress den 28 och 29 oktober 2017 på Hotell Cumulus Resort Tropiclandia (Kärleksstigen 3) i Vasa.

Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 28 oktober kl. 09.00-09.55. Mötet inleds den 28 oktober klockan 10 och beräknas sluta den 29 oktober kl. 16.

Anmälningar till kongressen via denna länk.

Vid ordinarie kongressen behandlas de ärenden som nämns i § 13 i distriktets stadgar, inklusive val av ordförande, vice ordförande och styrelse.

Rätt att göra framställningar till ordinarie kongress äger, enligt stadgarnas 14 §, till distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, distriktsstyrelsen och partistyrelsen.

Motionerna bör tillställas distriktsstyrelsen för utlåtande senast sex veckor före kongressen, den 15 september 2017.

Helsingfors den 5 juni 2017

Styrelsen för

FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATER r.f.

Viktor Kock                                   Hildur Boldt

ordförande                                      verksamhetsledare