FSDs kongress kallade Kaj Bärlund till hedersordförande och sex nya hedersmedlemmar

Aktuellt
Kaj Bärlund utsågs på FSD:s kongress till FSD:s hedersordförande.

Finlands svenska socialdemokrater kallade minister Kaj Bärlund till hedersordförande på sin kongress på lördag.

Kaj Bärlund utsågs på FSD:s kongress till FSD:s hedersordförande.
Kaj Bärlund utsågs på FSD:s kongress till FSD:s hedersordförande.

Till hedersmedlemmar kallades Mae Cedercreutz-Pesonen, Elisabeth Helander, Henrik Helenius, Yngve Lindholm, Tom Sandlund och Inger Östergård. Hedersmedlemskapet är en erkänsla och tack för ett långt och betydande lokalt arbete för FSD och socialdemokratin.

Kaj Bärlund var riksdagsledamot 1979-1991 och ordförande för FSD 1983-1990. Bärlund miljöminister i Holkers regering.

– Det arbete för miljöskyddet som Kaj startade under sin tid som minister har en stor relevans ännu idag, då klimatförändringar och biologisk mångfald har blivit allt mer akuta frågor, säger FSD:s ordförande Anette Karlsson. Hon hoppas Bärlund fortsätter dela sin kunskap och erfarenhet med FSDs ledning.