FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet!

Aktuellt

FSD: Nej till rasism, fascism och främlingsfientlighet

Vårt samhällsklimat har förändrats drastiskt de senaste åren. Fascistiska och rasistiska extremiströrelser går ut på gator och torg. Detta har upprepade gånger lett till våldsamheter. Negativa åsikter om andra människor och folkgrupper är så vanliga att de knappt väcker uppmärksamhet, ens i rikspolitiska sammanhang.

Alla riksdagspartier har skrivit under de europeiska politiska partiernas stadga för ett samhälle utan rasism. Nu måste alla partier binda sig att följa denna stadga. Detta innefattar att försvara mänskliga rättigheter, att ta avstånd från hatbrott och diskriminering, och att inte sprida fördomar om människor från olika folkgrupper.

Partierna bör skarpt fördöma rasistiska åsikter inom det egna partiet. De bör inte ha något som helst samröre med politiska grupperingar som försöker väcka rasistiska fördomar eller hat. Istället bör partierna försöka få olika grupper av människor representerade inom partiledningen.

Finlands svenska socialdemokrater tar kraftigt avstånd från rasism, fascism och främlingsfientlighet. FSD uppmuntrar alla andra partier att göra detsamma. Inför kommunalvalet har vi alla en plikt att säga nej till rasism och kräva att kommunalvalskandidaterna gör detsamma.