FSD:s kongress: Regeringen måste dra tillbaka sina förslag till försämringar av den nordiska modellen

Aktuellt

Regeringen är inne på en farlig väg då den vill rasera ett system som byggts upp under årtionden. Regeringens förslag skulle innebära försämringar för löntagare: Otrygga anställningar, slopande av bindande kollektivavtal och en försämring av förtroendemannens ställning. Därtill begränsas strejkrätten och arbetstagares förmåner försämras. 

Genom att undergräva det arbetsmarknadssystem som byggts upp sedan 1940-talet ökar regeringen klassklyftorna och underminerar fungerande relationer på arbetsmarknaden.

Om regeringens förslag godkänns av riksdagen fjärmar sig Finland ytterligare från nordisk praxis och en välfungerande arbetsmarknad.

Regeringen hänvisar till svenska och danska lösningar av olika problem men döljer det faktum att man plockar russinen ur kakan – man väljer de delar som gynnar arbetsgivarna och missgynnar arbetstagarna, men tar inte de delar som är till fördel för arbetstagare.

Ett stabilt och väl fungerande samhälle bygger på rättvisa, trygghet och förutsägbarhet, inte på snabba oöverlagda kast och en atmosfär av ovisshet och framtidsrädsla.

Arbetsgivarna och regeringen Orpo har utmanat arbetarrörelsen och den rådande samhällsordningen på ett sällan skådat sätt. Regeringen måste dra tillbaka sina förslag till försämringar av den nordiska modellen.