FSD:s Qvintus: Utan regeringens beslut skulle vintern vara mycket kallare — ”Ingen blir ensam”

Aktuellt

Finlands Svenska Socialdemokraters ordförande Dimitri Qvintus glädjs åt de satsningar regeringen kommit överens om i nästa års budget. 


– Det extra barnbidraget i december är ett mycket välkommet tillskott för många finländska familjer. Människors oro har tagits på allvar och det ses nu i praktiken. Jag är mycket nöjd med de beslut som fattats. De stöder människor och familjer under osäkra tider.

Också de sänkta avgifterna i småbarnspedagogiken är något Qvintus är nöjd med. 

– För Socialdemokraterna har det varit en viktig målsättning att sänka avgifterna i småbarnspedagogiken och som statsministerparti har vi jobbat hårt att förverkliga det. Det är viktigt att det här nu genomförs. Inflationen drabbar barnfamiljer hårt och därför är det betydelsefullt med åtgärder som riktas till barnfamiljer. Att sänkningen i avgifterna är bestående innebär att fler barn, också på längre sikt, får tillgång till småbarnspedagogiken, säger Qvintus.

Även den tidsbestämda avdraget för hushåll egnahemshus med direkt eluppvärmning och det direkta elbidraget till låginkomsttagare är något Qvintus vill lyfta fram.

– Utan regeringens beslut skulle vintern vara mycket kallare. Om elräkningen blir för stor, det finns stöd och hjälp att få. Människor blir inte ensamma. Det är enligt mig budgetens viktigaste budskap, säger Qvintus.

– Det är viktigt att hjälpa de som är mest utsatta i denna prekära situation med hög inflation och stigande energipriser, och dessa åtgärder är ett bra sätt att rikta stöd till dem som påverkas mest i sin vardag av de höga elpriserna, konstaterar Qvintus.