FSD:s styrelse och fullmäktige 2020-2021

Aktuellt
FSD:s nya presidium. Fr.v. Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin
Bild: FSD:s nya presidium. Fr.v. Jacob Storbjörk, Anette Karlsson och Erica Helin

FSD:s styrelsen 2020-2021

Ordförande: Anette Karlsson

1:a vice ordförande: Jacob Storbjörk

2:a vice ordförande: Erica Helin

Styrelsemedlemmar:

Peter Sjökvist 

Elin Härmälä 

Rebecca Åkers 

Kjell Grönqvist 

Lilian Strömberg 

Marianne Laxén 

Sirkka-Leena Holmberg 

Mats Lagerstam 

Petri Nyberg 

Styrelsens ersättare:

Jonna Lindqvist 

Jari Lehtivaara 

Lars-Erik Häggman 

Maj Granroth 

Mikaela Luoma 

FSD:s fullmäktige 2020-2021

Distriktsfullmäktiges ordförande: Folke Sundman

Österbotten 

Maria A Nygård (Bjarne Strengell) 

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars) 

Filip Dahlskog (Harri Niskanen) 

Annika Ahläng (Stina Österbro) 

Inger Englund (Majvor Grönroos) 

Andreas Kronkvist (Bernhard Bredbacka) 

Johanna Överfors (Viktor Kock) 

Alf Blomqvist (Britt-Mari Söderholm) 

Alf Nyroos (Mira Turtonen) 

 

Västra Nyland 

Frank Holmlund (Nina Wessberg) 

Marianne Isaksson-Heimberg (Karita Pihlström) 

Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg) 

Petra Baarman (Ulf Heimberg) 

Holger Wickström (Kaj Nurmi) 

 

Helsingfors 

Inger Östergård (Tom Långström) 

Sven-Erik Nylund (Anders Björklöf) 

 

Östra Nyland 

Ove Blomqvist (Jan Nyström) 

Torbjörn Bergstöm (Henrik Löflund) 

Brita Seppänen (Majbritt Tikander-Bergström) 

 

Åboland 

Kai Alajoki (Gustav Wickström) 

Eva-Stina Hellbom (Ann-Marie Kulla) 

 

SDP:s partifullmäktige

Steven Frostdahl 

Karita Pihlström 

1:a ersättare: Karita Blom 

2:a ersättare: Ulf Heimberg