Anette Karlsson: Grunda en svenskspråkig förlossningsavdelning i Helsingfors

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokraters vice ordförande Anette Karlsson vill ha en svenskspråkig förlossningsavdelning i Helsingfors. Förlossningsverksamheten överförs vid årsskiftet från det tvåspråkiga Borgå sjukhus till HUCS i Helsingfors.

De svenskspråkiga i Nyland har rätt att få vård på sitt modersmål. Den tvåspråkiga förlossningsavdelningen i Borgå har gett dem service på svenska. Nu måste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS se till att svenskspråkiga också i fortsättningen får service på sitt modersmål.

Förlossningsavdelningens överförning från Borgå till Helsingfors orsakar oundvikligen oro och rädsla bland familjerna i regionen. Speciellt den svenskspråkiga befolkningen är orolig för sina möjligheter att få föda på sitt eget modersmål.

En svenskspråkig förlossningsavdelning skulle garantera att de svenskspråkiga invånarna också i framtiden får vård på sitt eget modersmål. En del av personalen överförs från Borgå till HUCS, vilket gör det möjligt att grunda en svenskspråkig förlossningsavdelning med snabb tidtabell.

Arbetsgruppen som förbereder överföringen av förlossningarna lämnar sin rapport i slutet av september. Karlsson har vädjat till arbetsgruppen att beakta de svenskspråkigas servicebehov samt bett dem att föreslå att en svenskspråkig förlossningsavdelning grundas i Helsingfors.