Handbok om läkemedelsbehandling översatt till svenska efter påtryckningar från FSD

Aktuellt

Finlands svenska socialdemokrater gläds över att handboken Säker läkemedelsbehandling (Turvallinen lääkehoito) har översatts till svenska av social- och hälsovårdsministeriet.

Finlands Svenska Socialdemokrater kontaktade i januari 2019 ministeriet med krav på att handboken översätts till svenska. FSD efterlyste även tillräckliga resurser för översättning av centrala rekommendationer inom social- och hälsovården till svenska.

– Det är en fråga om patientsäkerhet men också rättssäkerhet för personalen att centrala styrdokument och vårdrekommendationer finns översatta till svenska, säger FSD:s ordförande Anette Karlsson.

I Sanna Marins regeringsprogram kom man även överens om översättning av rekommendationen Käypä hoito (God medicinsk praxis).